Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.5.11

Llwyddiant Ysgubol - Lleisiau'r Cwm

Llongyfarchiadau mawr i Miss Catrin Huws, Arweinyddes Côr Merched Lleisiau’r Cwm, Côr y Sgarlets a Chôr Merched CANTATA ar ennill pleidlais y gwylwyr yng nghystadleuaeth Côr Cymru yn Aberystwyth yn ddiweddar.  Daeth Côr Merched CANTATA yn agos iawn at ennill y brif wobr yn erbyn y pump côr arall a gyrhaeddodd Rownd Derfynol Cymru, a dymunwn well llwyddiant iddynt y tro nesaf. Mae’r Côr hwn wedi cael gwahoddiadau i ganu mewn cyngherddau nid yn unig yng Nghymru ond yn Lloegr hefyd.  Dymunwn bob llwyddiant iddynt i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth