Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.5.11

YSGOL BLAENAU yn Dathlu Canmlwyddiant

Mrs Eirlys Powell, y disgybl hynaf a ddaeth yn ol i ddathlu yn torri cacen penblwydd yr ysgol.

Bu dathlu mawr yn ddiweddar ym mhentref y Blaenau sydd rhwng Penygroes a Llandybie wrth i'r trigolion ddathlu penblwydd yr ysgol yn 100 oed. Ar Ddydd Sadwrn Ebrill 2ail 2011fe gynhaliwyd Ddiwrnod Agored Swyddogol Ysgol Blaenau i ddathlu ei chanmlwyddiant . Roedd yn ddiwrnod hynod o lwyddiannus a hyfryd oedd gweld cymaint o gyn-ddisgyblion, staff, rhieni a ffrindiau'r ysgol yn mynychu.

Fe ddechreuodd y Diwrnod gyda Jonathan Edwards ein Aelod Seneddol lleol yn croesawu pawb i'r ysgol ac agor y Diwrnod yn swyddogol. Gyda hyn fe ganodd plant yr ysgol gyda Chor Meibion Llandybie, a Chor Merched Tybie. Yn ogystal fe berfformiodd cyn-ddisgyblion yr ysgol Rhys Jones a Mitch Jones i'r gynulleidfa.  Daeth Rhodri Glyn Thomas hefyd i'r Diwrnod Agored i ddathlu ein Canmlwyddiant gyda ni.

 Gyda'r eitemau cerddorol wedi sefydlu'r dydd,  aeth pawb ati am y prynhawn i sgwrsio a hel straeon gyda hen ffrindiau ysgol. Roedd yn gyfle iddyn nhw manteisio ar y lluniaeth oedd wedi cael ei baratoi gan staff a rhieni'r ysgol, ac edrych ar gannoedd o luniau, llyfrau cofrestr, llyfrau cosb ac ati.


No comments:

Help / Cymorth