Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.5.11

YSGOL Y BLAENAU - RYGBI

Ar Ddydd Gwener Ebrill 1af 2011 fe wnaeth ein tim rygbi blwyddyn 4 gymeryd rhan yn y gystadleuaeth flynyddol 7 bob ochr yn Bancyfelin. Fe chwaraeodd y tim yn arbennig o dda, gan golli yn y gem derfynol a gorffen yn ail yn yr holl gystadleuaeth. Bu dros 200 o blant yn cymeryd rhan, a choronwyd chwaraewr o Ysgol Blaenau, Joe Lewis, yn Chwaraewr y Gystadleuaeth gyfan.
Ar Ddydd Gwener Mai 6ed roedd tim rygbi Ysgol Blaenau yn cystadlu mewn gwyl rygbi ym Mharc y Scarlets cyn y gem Llanelli Scarlets yn erbyn Gleision Caerdydd.


No comments:

Help / Cymorth