Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

14.5.11

Ysgol Dyffryn Aman ac Urdd Gobaith Cymru


Llongyfarchiadau mawr i 8 o ferched Bl.12 Ysgol Gyfun Dyffryn Aman ar ennill cymhwyster  OCN Lefel  2 mewn Hyfforddiant Grwpiau Ieuenctid Iau.  Yn ystod penwythnos yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog bu’r merched yn weithgar iawn yn annog disgyblion Iau’r ysgol i gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau hwylus a diddorol yn ogystal â chwblhau’r OCN, fel rhan o Gynllun Llwybrau i’r Brig , Urdd Gobaith Cymru.  Prosiect ar y cyd rhwng yr Urdd a’r Cynulliad, wedi ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Am fwy o wybodaeth am Gynllun Llwybrau i’r Brig yn Sir Gaerfyrddin , cysylltwch â Lowri Evans ar 01267 676652 neu lowrievans@Urdd.org. 

No comments:

Help / Cymorth