Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

14.5.11

Mary Walters - Gwaun Cae Gurwen


Yn rhan o weithgareddau Diwrnod y Llyfr eleni, cafwyd gyfle i gydnabod dyled yr ysgol i un o’i ffrindiau ffyddlonaf. Dros y ddegawd ddiwethaf a mwy, mae Mrs Mary Walters wedi cerdded i’r ysgol ym mhob tywydd ar fore pob dydd Llun er mwyn gwrando ar blant yn darllen a’u hysgogi i ddarllen mwy. Mae ysgolion bob amser yn falch o unrhyw gymorth sydd ar gaerl, ond rhaid talu teyrnged i ymroddiad Mrs Walters am ei gwaith gyda’r plant dros y blynyddoedd. Yn y llun, gwelir ei anrhegu gan Cyng Lynda Williams, cadeirydd y Llywodraethwyr a Mrs Sandra Rees, sef athrawes y dosbarth lle bu Mrs Walters yn treulio’i hamser. Diolch, diolch o galon.

No comments:

Help / Cymorth