Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.6.11

CINIAWA AR-Y-CYD - Cylchoedd cinio Rhydaman a Tybie

Calvin Davies, Elfan Bell, Arwel Davies
Ers blynyddoedd bellach mae Cylchoedd Cinio Cymraeg Tybïe a Rhydaman wedi dod at ei gilydd i ginio ym mis Ebrill. Eleni tro Tybïe oedd gwahodd Rhydaman i ginio yng Nghlwb Golff Glynhir.
Roedd dros hanner cant yn bresennol. Cafwyd noson arbennig gyda bwyd blasus a’r prif westai, Elfan Bell, cyfreithiwr yn Rhydaman, yn hynod ddiddorol. Aeth â ni yn ôl i gyfnod Hywel Dda a hyd yn oed cyn hynny gan brofi faint oedd Cymru ar y blaen i Loegr mewn tegwch ym myd y gyfraith. Yn Lloegr y brenin fyddai yn penderfynu a oedd rhywun yn euog ai peidio ond yng Nghymru rhaid oedd cael nifer o dystion i brofi euogrwydd person. Yng Nghymru, yn wahanol i Loegr, roedd y dynion a’r marched yn gyfartal yng ngolwg y gyfraith.
Lllywydd y noson oedd Arwel Davies, Cadeirydd Cylch Cinio Tybïe ac fe wnaed y diolchiadau gan Calvin Davies, Cadeirydd Rhydaman.

No comments:

Help / Cymorth