Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.6.11

Sefydliad y Merched Sir Gar


Nos Wener 16 Ebrill yn Neuadd y Dre Llanelli lasiwyd llyfr i ddathlu pen-blwydd Ffederasiwn Sefydliad y Merched Sir Gâr yn 85 oed, sef ail gasgliad o gerddi Aelodau Sefydliad y Merched Sir Gâr 'Sgwd yr Awen' gan gynnwys braslun o hanes y Ffederasiwn gan Megan Hopkin Thomas, SyM Garnant a Rhagair gan y Prifardd Mererid Hopwood.

Enillodd Mrs Marryl Bradley, Sefydliad y Merched y Betws, y gystadleuaeth am llun y clawr. 

Mae'r gyfrol yn cynnwys tua 85 o gerddi o waith 27 o aelodau SyM Sir Gâr, yn eu plith Siwla Virago a gangen Saron a pedair aelod o gangen Trap, megis Mave Alexander, Judith Howells, Cherie Williams a Beryl Owen

Yn y llun (chwith i'r dde) yn eistedd Zena Jenkins, SyM St Cynnwr (Cadeirydd y pwyllgor Ad Hoc a Golygydd); Marryl Bradley, SyM Betws Rhes gefn :Y Cynghorydd Meryl Gravell, Pat Thomas a Beryl Owen SyM Trap (Golygyddion), a Amaryllis Stock (Cadeirydd SyM Sir Gâr).

No comments:

Help / Cymorth