Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

2.7.11

BBC CYMRU - BWLETINNos Iau, Mai 26ain, recordiwyd  rhifyn o'r rhaglen radio Bwletin yn Nhafarn y Tregib, Brynaman, ac fe'u darlledwyd Nos Wener Mai 27ain ar Radio Cymru, gydag ail-ddarllediad ar y Sadwrn, Mai 28ain. Er mai siomedig oedd y nifer  yn y gynulleidfa, cafwyd llawer o chwerthin yng nghwmni'r digrifwyr i gyd. Yn  y llun gwelir Arfon Haines Davies, Kevin Davies, Gary Slaymaker (cyflwynydd), Ifan Gruffudd a Phil Evans, ac o'u blaen, Jay Joseph, perchennog y Tregib.
Cafodd y criw groeso brwd gan Jay a'i wraig, Jacqui, sydd wedi gweithio'n galed  i roi gweddnewidiad i lolfa'r Tregib yn ddiweddar, a'i droi yn fwyty.Mae'n siwr y bydd  yr un croeso yn aros  holl drigolion yr ardal  os galwant  i mewn i'r Tafarn hanesyddol hwn yn y pentref.  

No comments:

Help / Cymorth