Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

15.7.11

BEICWYR O FRI

Huw

Emyr 

Guto, Tim a Rob

Mae yna nifer o ardal Glo Man wedi gorffen teithiau beiciau nodedig yn ddiweddar.  Mae Emyr Stephens, yn wreiddiol o Rhydaman  wedi beicio o John O’Groats i Lands End. Aeth Guto Evans, Tim Jones a Rob Collard cyd weithwyr yng nghwmni TRJ Betws o Ty Ddewi i Ddiben Ness yn Lowestoft. Ym Mhencampwriaeth Beiciau Mynydd Ewrop enillodd Huw Thomas sy’n enedigol o Lanedi bencampwriaeth “Rookie” Ewrop a’r D.U.

No comments:

Help / Cymorth