Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

10.7.11

Cylch Cinio Tybie.

Llun - Arwel Davies, Caerfyrddin
Crybwyllwyd Arwel Davies, ein cadeirydd, mai cyfarfod mis Ebrill, efallai, oedd un o uchafbwyntiau'r tymor pan ymunodd cyfeillion Cylch Cinio Rhydaman gyda ni yn y Clwb Golff Glynhir. Wedi estyn croeso cynnes i'n ffrindiau gwahoddwyd Mr.Elfryn Thomas, ysgrifennydd Gylch Rhydaman gan Arwel i offrymu'r fendith cyn bwyd. Wedi bwyta roedd yn amlwg bod pawb wedi eu bodloni gyda safon uchel y lluniaeth.

Ein gwr gwadd am y noson oedd Mr.Elfan Bell. Brodor o Felindre, ger Abertawe oedd e'n wreiddiol ac yn awr yn gyfreithiwr yn Rhydaman ers blynyddoedd. Wedi ei groesawu a'i gyflwyno gan Arwel cymerodd Mr.Bell "Cyfreithiau Hywel Dda" fel pwnc ei sgwrs. Bu Hywel Dda fyw tua'r cyfnod 900 AD. Ef oedd brenin Deheubarth Cymru cyn iddo ehangu ei freniniaeth i gynnwys Gorllewin Cymru hefyd.. Am y tro cyntaf erioed, yn ystod ei deyrnasiad, cofrestrwyd ar bapur deddfau i ni'r Cymru, deddfau da a chyfiawn, deddfai yn llawn synnwyr cyffredin a thostiri. Cyfreithiau. er Iles y bobl oedd gan Hywel Dda tra yn Lloegr ar y pryd, cyfreithiau er Iles y brenin a'i rheolwyr oedd yno . Rhoddodd Elfan engreifftiau diddorol trwy gydol ei sgwrs yn cymharu deddfau Cymru a deddfau Lloegr.

Cynigodd Mr.Calvin Davies, Cadeirydd Cylch Rhydaman diolch didwyll i Elfan Bell, a gwnaeth y sylw bydde'n rhyfeddu dim pe bai deddfau Lloegr ac nid deddfau Hywel Dda oedd wrth wraidd y dywediad Saesneg, "the law's an ass". Ategodd Arwel at y diolchiadau gan fynegi hefyd ei foddhad o gael cwmni pleserus brodyr Rhydaman

No comments:

Help / Cymorth