Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.7.11

Dychwelyd adre

Rhai o aelodau Ysgol Sul Moreia, Tycroes 1944-53 – Mrs. Eiry Davies, Dafydd Wyn, Geraint Roderick ac Elfryn Thomas
Da oedd cael y cyfle o groesawu i bulpud Moreia yn ddiweddar un o blant yr eglwys yn Dafydd Wyn, Glanaman. Brodor o Heol yr Hendre, Tycroes yw Dafydd yn fab i Joe ac Ethel Davies ac yn frawd i Tesni. Mynychodd ysgol y pentre, Ysgol Ramadeg Dyffryn Aman a graddiodd yn y Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe. Bu yn athro ar hyd ei oes – yn Llundain, Ysgol Berwyn y Bala a phennaeth yr Adran Saesneg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera. Tra yno meithrinodd llawer tîm siarad cyhoeddus a fu yn hynod lwyddiannus mewn gornesu Prydeinig. Un a gyflwynod werthfawrogiad o Dafydd fel athro oedd Sian Lloyd sydd yn cyflwyno’r Tywydd ar ITV. Mae Dafydd yn lenor ac yn awdur. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mrynaman ac y mae wedi cyhoeddi nifer o nofelau yn enwedig i blant. Mae yn aelod o Gyngor Tref Cwmaman ac yn gyn-faer.

No comments:

Help / Cymorth