Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

24.7.11

Caersalem Tycroes - Blaenoriaid Newydd

Mrs. Gillian, Griffiths, Alun Wyn Griffiths a Mrs. Rhian Wyn Jones

Mewn cyfarfod a gynhaliwyd yng Nghapel Caersalem, Tycroes yn ddiweddar fe etholwyd Gillian Griffiths, Heol Tycroes (dosbarthwr ffyddlon ‘Glo Mân’) a’i mab, Alun Wyn Griffiths, ynghyd â Rhian Wyn Jones, Heol yr Hafod, yn Flaenoriaid. Dymunwn bob bendith arnynt wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau.

No comments:

Help / Cymorth