Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.7.11

PRIODAS CWMAMAN

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Elin Powell a Ross Coughlan ar eu priodas ddiwedd mis Mai yng Nghapel Bethesda, Glanaman. Mae Ffion yn ferch i Richard a Derith Powell, Heol Grenig, Glanaman a Ross yw mab ieuengaf Mr a Mrs Coughlan o waelod Heol Tir-y-Coed, Glanaman.  Mynychodd y ddau Ysgol Gyfun Dyffryn Aman.  Yr oedd y gwasanaeth o dan ofal y Parchedig Eirian Wyn (cyn Weinidog Bethesda) a’r organydd oedd Christopher Davies.  Rhoddwyd y briodasferch i’w phriodi gan ei thad, Richard Powell ac yr oedd dau was priodas gan Ross sef Emyr Lewis ac Emyr Rees.  Y morwynion priodas oedd Mared Owen, Ffion Haf Mackey ac hefyd y merched bach sef Cadi Lois Owen a Lola Belle Coughlan Hall.  Y gwas bach oedd Dion Celt Owen. Tywyswyr y dydd oedd Toby Coughlan, Steffan Powell, Alun Owen, Gruffydd Sion Rees, Chris Rees, Rhodri Williams, Matt Challenger a Chris Glanville.
Yn ystod y gwasanaeth cafwyd darlleniad pwrpasol iawn gan famgu Ffion sef Mrs Sadie Rees a hefyd cafwyd ddarlleniad hyfryd iawn gan frawd Ross sef, Toby Coughlan.  Tra’r oedd y pâr priod yn arwyddo’r Cofrestr cafwyd perfformiadau hyfryd gan Llew Davies (llais) a Gethin Roberts (gitarydd).  Cerddorion y dydd oedd ffrindiau y pâr ifanc yn cynnwys Gruffydd Sion Rees, Richard Vaughan, Bethan Frieze ac Abigail Blackman,.
Cafwyd y wledd briodas mewn gwesty yn y Dryslwyn.  Dymunwn bob bendith i’r pâr priod a iechyd da i’r dyfodol.  Mae’r ddau wedi ymgartrefu yn Ninas Caerdydd.

No comments:

Help / Cymorth