Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.8.11

Merched y Wawr - Cangen y Gwter Fawr.

Cynhaliwyd Cinio Blynyddol y Gangen ym Mwyty’r Mynydd Du ar nos Wener, 10 Mehefin. Cafodd pawb  bryd bwyd blasus iawn gyda digon ohonno.
    Wedi i bawb lenwi’u boliau daeth yr amser i glywed gair gan y gwr gwadd. O ddweud mai Sulwyn Thomas oedd y gwr gwadd bydd pawb yn sylweddoli mai nid ‘gair’ a gafwyd ond geiriau a’r rheinny’n rai difyr iawn fel y byddem yn ei ddisgwyl gan un sydd wedi hen arfer diddori a diddanu ei wrandawyr gyda’i ddawn eiriol.
    Da hefyd oedd gallu croesawu Glenys a ddaeth i ofalu bod ei gwr yn saff ynghanol yr holl fenywod.
   ‘Roedd Richard wedi dod nôl i ofalu am y coginio am y noson a dymunwn yn dda iddo ef a Maria pan symudan nhw i Hwngary o fewn ychydig wythnosau nawr.
    Bydd egwyl nawr dros fisoedd yr haf ond bydd y cyfarfodydd yn ail-ddechrau ym mis Medi – yr ail nos Wener o’r mis, am 7 o’r gloch yn Neuadd yr Henoed – pan fydd croeso mawr i aelodau hen a newydd

No comments:

Help / Cymorth