Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.7.11

Codi Arian


Miss Stephanie Davies
Mae sawl ffordd o godi arian at amrywiol elusennau a gan nad oes casglu o dŷ i dŷ bellach ym mhentref Tycroes yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol cafodd Stephanie Davies y syniad o greu Cwis Emynau. Bu wrthi’n ddygn yn paratoi cwis yn seiliedig ar ‘Caneuon Ffydd’, ‘Y Caniedydd’, ‘Caniedydd yr Ifanc’ a ‘Cydymaith Caneuon Ffydd’. Mae yna ôl llafur mawr arno ac fe edrychir ymlaen yn eiddgar i wybod pwy fydd yr enillydd.
Mae Stephanie yn gweithio yn y DVLA yn Nhreforys, yn Ysgrifennydd Cymanfa Ganu Gyd-enwadol yr Annibynwyr a’r Methodistiaid Ardal Rhydaman a’r Cylch ac yn Is-organydd capel Moreia, Tycroes.
Da iawn Stephanie. Mae llawer o bobl wedi cael crin hwyl a chrafu pen yr un pryd wrth geisio cwblhau’r cwis. Mae’r elw yn mynd tuag at ymgyrch Moreia i Wythnos Cymorth Cristnogol.

No comments:

Help / Cymorth