Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.7.11

RAS TRAP - SHANE WILLIAMS YN DENU TYRFA

Bu Râs Hwyl Trap, y 24ain yn ei hanes yn llwyddiant ysgubol gyda 200 o bobol o bob oed ac o bob cwr o Dde a Gorllewin Cymru yn cymryd rhan. gan gynnwys nifer fawr o ardal y Glo Mân. Dechreuwyd y ddwy râs gan Shane Williams a chafwyd awyrgylch cyfeillgar braf yma eleni eto - mae hyn yn nodweddiadol iawn o'r digwyddiad hwn ac yn sicr mae'n un o'r rhesymau dros y llwyddiant mae wedi mwynhau ar hyd y blynyddoedd. Ennillydd y Râs agored (4.7 milltir) oedd Dewi Griffiths Llanfynydd (24 munud. 30 eiliad) tra y ferch cyntaf oedd Jade Williams, Rhydaman (29.48) - y ddau yn gwneud y cyfan i edrych mor rhwydd!. Cafwyd perfformiadau gwych yn y Râs Iau (2.8 milltir) gan Christian Lovatt, Rhydaman wrth iddo ennill mewn 16munud 48 eiliad am y bedwaredd tro yn olynnol. Aeth bron i dair munud heibio cyn i'r rhedwr nesa' gyrraedd, ond er syndod i bawb, merch 12 oed oedd y nesaf i groesi'r llinell, sef Amber Howell o Betws (19.23). Mae 'r ddau yn athletwyr disglair, mae'n amlwg.
Bydd elw'r râs eleni yn cael ei rannu rhwng y Sioe a 'Brainstrust', elusen Meg Jones at gancr yr ymennydd. Diolch i bawb a gymrodd rhan.

Cadeirydd Sioe Trap sef Randall Humphries, Forge House, Llandyfan yn cyflwyno llun i Shane Williams am ddod i ddechrau Râs Trap am y drydedd flwyddyn yn olynnol. Hefyd yn y llun mae Llywyddion a Noddwyr y Râs Simon Griffiths (SJ Griffiths a'i Fab) a Arwyn Williams (Gelli Plant). Yn y cefndir mae'r plant yn paratoi at ddechrau'r râs.


 Mae Darryll Gittins o Bancyfelin, Llandyfan (canol) yn gwybod yn iawn am y cymorth a'r gefnogaeth mae elusen 'Brainstrust' yn cynnig i bobol sy'n dioddef o gancr yr ymennydd. Rhedodd ei ddau fab Luke ac Adam (Ch-Dde rhes gefn) a'u ffrindiau Sam Carden, Llandyfan (rhif 6) a David Jenkins, Llandeilo (rhif 5) yn y râs yn arbennig i godi arian ac ymwybodaeth am yr elusen. Hefyd yn y llun mae Arwyn Williams (Gelli Plant), Simon Griffiths (SJ Griffiths a'i Fab), Randall Humphries, Cadeirydd y Sioe, a Jeff Phillips (Brecon Water).


Lisa Thomas, Derwen Fawr Llandybie a'i merched Charlotte a Olivia yn cael eu llongyfarch gan Jeff Phillips, Rheolwr Brecon Water.

Jeff Phillips Rheolwr Brecon Water yn llongyfarch y tim buddugol sef Ysgol Gyfun Rhydaman Chwith - dde Jacob Lylles, Kieran McKaye a Christian Lovatt

No comments:

Help / Cymorth