Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.7.11

Genedigaeth


Llongyfarchiadau i Rhys a Julie Thomas, Ffinant, 32 Heol y Cyrnol, Betws ar enedigaeth eu plentyn cyntaf Efa Nel ar ddydd Iau,Ebrill 28ain. Mae Efa yn wyres i Harri a Wendy Thomas, Cymer House, Betws a Handel a Susan Davies, Aberlash, ac yn gyfneither fach newydd i Mari, Dafydd, Elen a Marged.

LLongyfarchiadau i Lowri (gynt o Brynffin y Betws) a James, ar enedigaeth mab, Iestyn. Mae'r teulu i gyd yn ymfalchio yn yr un bach a dymunwn bob hapusrwydd iddynt i'r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth