Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.10.11

ALEX JONES - Merch byrsur

Llongyfarchiadau mawr i Alex Jones ar ei llwyddiant ysgubol ym myd y teledu. Ers ei phenodiad yn gyd-gyflwynydd ‘The One Show’ bron i flwyddyn yn ôl erbyn hyn, mae wedi cyflwyno perfformiadau ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam; ymddangos fel panelydd ar y sioe gemau doniol ‘Epic Win’ ac yn gyd-gyflwynydd i Tim Evans, cyfarwyddwr cerddorol ‘Only Men Aloud’, ar y rhaglen ‘BBC Proms in the Park’ am y tro cyntaf o Gastell Caerffili. Y mae hefyd wedi ei dewis yn gystadleuydd ar un o rhaglenni mwyaf poblogaidd y BBC, ‘Strictly Come Dancing’. Dymunwn bob llwyddiant iddi ac fe fyddai yn hyfryd cael merch o Dycroes yn ennill ar ddiwedd y gyfres

No comments:

Help / Cymorth