Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.10.11

Cyflwyno Sieciau
Dilys Richards(Tabernacl) a Mair Wyn (Lleisiau’rCwm) yn derbyn Cyfraniadau’r Cyngor)

Cynhaliwyd noson arbennig yn Siambr y Cyngor, Stryd Fawr, Glanaman ar nos Fercher, 26fed Gorffennaf pan anrhydeddwyd rhai o sefydliadau’r Cwm gyda rhoddion ariannol gan Gyngor Cymunedol Cwmaman i’w helpu i’r dyfodol.  Yr oedd y seremoni yng ngofal Maer Cwmaman, sef y Cynghorwr Colin Evans, gydag aelodau’r Cyngor yn bresennol.  Cafodd y sieciau canlynol eu cyflwyno sef: Cor Merched Lleisiau’r Cwm, £200; Clwb y Garnant, £250; Ffrindiau Hen Fethel, £250; Clwb Godre’r Mynydd Du (Ieuenctid) £250; Capel y Tabernacl, £200; ac hefyd Clwb Rygbi yr Aman, £200.  Diolchodd y gwahanol bersonnau am y rhoddion ac yr ydym yn ddyledus i’r Cyngor Cymuned am eu haelioni i Achosion lleol.

No comments:

Help / Cymorth