Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.10.11

Aelod newydd i’r Orsedd!


Llongyfarchiadau i Nia Wyn Davies, Lôn Bryn Neuadd, Brynaman ar gael ei hurddo  yn aelod o’r Orsedd yn yr Eisteddfod  Genedlaethol yn Wrecsam, yn sgîl y ffaith ei bod wedi graddio mewn Cymraeg.  Mae’n brїod ag Aled, ac mae ganddynt ferch fach Alaw.
Ei henw yng ngorsedd  yw Nia Gwaun Esgair.

No comments:

Help / Cymorth