Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.10.11

CWMNI DRAMA’R GWTER FAWR

Rhes Gefn: Sarah Hopkin (cofweinydd), Alan Pedrick,Janet Bowen, Colin Evans. Rhes Flaen: Eifion Price, Susan Thomas, Mel Morgans (Cynhyrchydd), Lisa Lewis Jones, Euros Jones
Llongyfarchiadau i’r cwmni ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol  Wrecsam a’r Fro yn ystod wythnos gyntaf mis Awst. Roeddent yn cymryd rhan mewn Cystadleuaeth Gŵyl Ddrama Awr Ginio yn Theatr  y Maes, ac eleni, yn wahanol i’r arfer, derbyn gwahoddiad wnaethant i gymryd rhan er mwyn dathlu’r ffaith fod yr Eisteddfod yn  dathlu ei phenblwydd  yn 150 !  Ar ôl gwylio pump drama fer, hollol wahanol i’w gilydd, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, gan gwmnїau o bob rhan o Gymru, penderfynodd y beirniaid , Carys Tudor Williams a Carys Edwards , mai Cwmni Drama’r Gwter Fawr oedd yn haeddu’r wobr gyntaf. Fe dderbynion nhw Gwpan Gwynfor ( i’w ddal am flwyddyn) a £400. Roeddent yn perfformio comedi gan Edgar Jones  - “Dau Dad”, ac fe lwyddwyd i roi adloniant pur i theatr lawn.

No comments:

Help / Cymorth