Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.10.11

Côr Meibion Llandybie

Eleni, ar eu taith ddirgel troi tua dwyrain Cymru gwnaeth Côr Meibion Llandybie. Yr ymweliad cyntaf
oedd Pont Gludo byd enwog Casnewydd. Adeiladwyd hon yn 1906 er mwyn i'r gweithwyr a oedd yn byw ar ochr orllewinol yr Afon Wysg, allu croesi i'r gwaith dur a oedd ar yr ochor ddwyreiniol. Gan bod llongau mawr ar y pryd yn hwylio i fyny'r afon i ganol y dref rhaid oedd cael pont uchel. Yr ateb oedd adeiladu dau dwr bob ochor yr afon gyda gondola yn hongian o'r trawstiau. Mae'n bont hynod o hardd sy'n denu ymwelwyr o bob cornel o'r byd. Dim ond un arall o'r fath sydd ym Mhrydain a dim ond wyth sydd yn yr holl fyd.


Ar o1 pryd o fwyd blasus mewn -westy cyfagos aeth y Cor ymlaen i Abertyleri a pentref bach Six Bells lle mae cofeb drawiadol wedi ei adeiladu i'r glowyr a collodd eu bywydau yn nhrychineb erchyll 1960. collodd 45 o ddynion eu bywydau - un set o efeilliaid a collodd dau deulu dad a mab. Hanner can mlynedd ar o1 y drychineb ar Ddydd Mawrth 28ain Fehefin 2010 arweiniodd yr Archesgob Caergaint wasanaeth i gofio'r drychineb. Ar y gofeb mae enw, oedran a phentref pob un or glowyr. Saif y gofeb 20 metr uwchben safle Glofa Six Bells gyda'r geiriau "Cyflwynir y Gofeb hon i'r holl lowyr a gollodd eu bywydau ar 28 Mehefin 1960 yng Nglofa Chwe Chloch, ac i gymunedau glofaol ym mhob man".
Ar o1 croesi Mynydd Llangynidr i Ddyffryn Wysg daeth y diwrnod i ben gyda phryd o fwyd blasus a chan yng ngwesty Abercraf.

No comments:

Help / Cymorth