Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.11.11

TEULU


Mae'n siwr fod y rhan fwyaf o'r darllenwyr wedi gwylio'r ddwy gyfres o "Teulu" fu ar S4C yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, - cyfres sy' wedi ei ffilmio yn Aberaeron, - and faint ohonoch oedd yn ymwybodol o gysylltiad agos un o'r cymeriadau d Brynaman?
Yn yr ail gyfres, fe'n cyflwynwyd i'r gyfreithwraig, Ffion Llywelyn, a'i merch 7 oed, Lleucu. Mae Megan Wynne, sy'n action rhan Lleucu, yn wyres i Delyth a Ralph Jones, L6n y Parc, Brynaman, ac yn ferch i Rhiannydd Wynne a Dafydd Du. Gan fod braved Rhiannydd, Cerith, a'i deulu yn byw yn Aberaeron, roedd Megan yn gartrefol to hwnt yn ystod cyfnod y ffilmio, ac fe gafodd gwmni ei thadcu o Frynaman fel "chaperone"!
Mae Megan, sydd erbyn hyn yn 8 oed, yn ddisgybl yn Ysgol Treganna. Caerdydd. Mae'n dwlu ar anifeiliaid (roedd wrth ei bodd yn het crancod ar y traeth ar 61 gorffen ffilmio) – ac mae hefyd yn mwynhau canu'r piano.

Bydd y drydedd gyfres o "Teulu" yn ymddangos ar S4C cyn bo hir – edrychwn ymlaen at weld sut fydd cymeriad Lleucu yn datblygu.

Pob lwc, Megan.

No comments:

Help / Cymorth