Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

5.11.11

Eisteddfod

Hyfryd o beth yw medru arwisgo person i'r Orsedd sydd a chysylltiadau a'r pentref. Eleni urddwyd Tamsin Cathan Davies ar fore Llun 1 Awst yn Wrecsam. Mae Tamsin yn ferch i'r Athro a Mrs Russell Davies ac yn wyres i'r diweddar Mr a Mrs Emrys Davies, Cathan Villa, Heol Pentwyn. Mae hi bellach yn gweithio fel Swyddog Cydlynu Darpariaeth Gymraeg Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth -Cole- Ile bu ei thad yn darlithio.

No comments:

Help / Cymorth