Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.11.11

Heledd Cynwal yn Lawnsio CD yn Llandeilo - Sefydliad y Merched


Yn ddiweddar bu digwyddiad go arbennig yn Festry Capel Newydd, pan wnaeth Heledd Cynwal lawnsio CD cyntaf erioed Aelodau Sefydliad y Merched Sir Gâr megis Côr Zenaphonics a Pharti Llefaru Merched Bancyfelin. Roedd yn fraint cael ei chwmni ar y noson a chafwyd anerchiad hyfryd ganddi yn ogystal a chydnabyddiaeth caredig dros ben gan Julia Jones, Maer Llandeilo.

Enw'r CD yw Sgwd y Gân/ Cascade of Song ac fe'i recordiwyd yng Nghapel Newydd nôl ym mis Gorffennaf. Mae yn cynnwys 13 o ganeuon a dau ddarn adrodd - amrywiaeth hyfryd sy'n siwr o apelio at gynulleidfa eang. Penderfynwyd recordio'r CD fel rhan o ddathliadau pen blwydd y Ffederasiwn yn 85 oed. Fe gofiwch i ni hefyd gyhoeddu ein hail lyfr o farddoniaeth yn gynharach yn y flwyddyn, Sgwd yr Awen / Cascade of Inspiration. Mae'r llyfr a'r CD yn cyfuno i wneud set hyfryd dros ben ac maent ar gael o Swyddfa'r WI, Siop y Pentan neu ffoniwcgh Beryl Owen ar 01558 823213. Rydym hefyd yn gobeithio trefnu iddo fod ar gael yn ardal Rhydaman. Cadwch eich llygaid mas amdano.

Llun y lawnsiad (Chwith i'r dde) Zena Jenkins (arweinydd y Côr) Amaryllis Stock (Cadeirydd y sir), Heledd Cynwal, Marryl Bradley (Llun y clawr), Julia Jones (Maer Llandeilo), a Rhiannon Griffiths (cyfeilydd)

No comments:

Help / Cymorth