Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.11.11

Ennill Car


Mrs. Julie Evans gyda’i char newydd

A ydych chi’n mynd i siopa yn hwyr y nos? Wel, dyna wnaeth un o drigolion Heol yr Hendre, Tycroes. Gwnaeth Mrs. Julie Evans fynd i siopa yn Tesco newydd Rhydaman wedi diwrnod o weithio fel nyrs yn ardal Abertawe. Wedi gwneud ei siopa a thalu am y nwyddau gofynnwyd iddi os y carai lanw ffurflen er mwyn ceisio ennill car. Gwnaeth hynny heb feddwl ddwy waith am y wobr a’r canlyniadau. Anghofiodd am y peth nes iddi dderbyn galwad, ynghanol diwrnod prysur, ar ei ffôn symudol oddi wrth Radio Caerfyrddin yn nodi’r ffaith eu bod ar rhestr fer o ddeg i ennill car oni iddi fynd i Tesco Rhydaman yn ystod y diwrnodau canlynol. Gwnaeth hynny ac er syndod mawr iddi enillodd ‘Renault Clio’ arian newydd fflam. Methau yngan gair pan y cyhoeddwyd y newyddion – roedd mewn sioc. Fel mae’n digwydd mi roedd yn ben-blwydd arni y penwythnos hwnnw hefyd a dyna beth oedd anrheg annisgwyl!
            Llongyfarchiadau mawr i Julie a phob dymuniad da

No comments:

Help / Cymorth