Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.11.11

Anrhydedd y Fedal Gee


Ar ddydd Iau, Medi 29, 2011 yng Nghapel Seion Newydd, Treforus, anrhydeddwyd Mrs. Dilys Richards, Capel y Tabernacl, Glanaman a medal Mr.a Mrs.Thomas Gee am ei ffyddlondeb ers yn naw mlwydd oed yn mynychu’r Ysgol Sul a’r Capel.  Ar hyd y blynyddoedd bu’n Athrawes Ysgol Sul, Llywydd, Ysgrifenyddes a Thrysoryddes Pwyllgor Eglwysi Rhyddion adran Rhydaman, ac mae’n dal i fod yn weithgar tuhwnt ar ran y Capel. Fe fyddai tatcu Dilys sef y diweddar Ifan Llewellyn, yn falch iawn ohoni, gan ei fod yntau wedi bod yn Flaenor yng Nghapel y Tabernacl ar hyd y blynyddoedd.  Yn y llun gwelir Dilys yn cael ei hanrhydeddu gan y Parchedig Eirian Wyn, cyn-weinidog ar Gapel Bethesda, Glanaman, gyda’r fedal Gee.

No comments:

Help / Cymorth