Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.11.11

Medal Gee


Unwaith yn rhagor fe fu dydd i’w gofio i aelodau Capel y Tabernacl, Glanaman pan anrhydeddwyd Mrs. Mefus Williams, Y Gelli,  gyda medal Mr. a Mrs.Thomas Gee am ei ffyddlondeb i’r Ysgol Sul a’i Chapel yng Nghapel Seion Newydd, Treforus ar ddydd Iau, Medi 29, 2011.  Mae Mefus yn cofio mynd gyda’i mam a’i thad, pan yn ferch fach i Gapel Llanllian, Maesybont ac wedyn ar ôl priodi, i Gapel y Tabernacl, Glanaman.  Bu’n ffyddlon iawn i’w chapel dros y blynyddoedd a braf oedd ei gweld yn cael ei hanrhydeddu gyda’r fedal bwysig yma.

Mae’n glod mawr i’r ardal bod dwy o ffyddloniaid Capel y Tabernacl wedi cael y fath glod am iddynt, am dros saith deg o flynyddoedd, fynychu a gwneud eu gorau glas i’r Cysegr.  Dymunwn bob hwyl iddynt i’r dyfodol, a bendith Duw a fo arnynt am sawl blwyddyn arall.

No comments:

Help / Cymorth