Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.11.11

SYNDOD YR ARWEINYDDES. - Cor Rhydaman

Achlysur hapus oedd parti penblwydd Mrs. Indeg Thomas, arweinyddes Côr Cymysg Rhydaman. Bu'r côr yn trefnu'r noson yn dawel a chyfrinachol, heb yn wybod i'w harweinydd, a'r rhyfeddod oedd iddynt lwyddo. Credech chi byth? Roedd teulu Indeg hefyd yn rhan o'r cynllun, a dim and wrth ddrws y Neuadd Fwyta yng Nganolfan Aman, er mawr syndod iddi y datgelwyd y gyfrinach. Roedd y gwesteion yn barod wrth y byrddau, aelodau Côr Meibion Llandybie ar y llwyfan, wedi dod ynghyd i dalu teyrnged i'w cyn-arweinydd, a phawb yn barod i ddymuno Penblwydd Hapus iddi .Wedi i'r Côr Meibion, o dan arweiniad Alun Bowen ac i gyfeiliant Jonathan Rio ganu eu cyfraniad nhw i'r noson, cafwyd gwledd flasus o dan ofal Doreen Watts.
Ac yna, disgwyliad annisgwyl arall! Yn ddisymwyth, daeth rhai o staff S4C ac Alwyn Humphreys, yn cario tusw o flodau a phlat Halen y Ddaear., at Indeg a'i syfrdanu ymhellach. Druan ohonni! Wedi hyn, bu parti o Perched o'r côr yn canu penillion wedi eu cyfansoddi'n arbennig i'r achlysur. Derbyniodd dlws aur, anrheg wrth y côr fel gwerthfawrogiad o'i gwaith a'i hamynedd, a'i dawn i lywio a pharatoi cyngherddau safonol. Ar ran Indeg a'r teulu, mynegodd Jonathan, mab Indeg eu gwerthfawrogiad am noson arbennig iawn. Mae yna bwyllgor adloniant yn y côr sy'n trefnu nosweithiau o adloniant fel hon, a mawr yw ein dyled iddynt am ei gwaith manwl.

Ond a fu Côr Rhydaman yn canu o gwbl? Yn anffodus, amhosib fu i'r côr ymarfer dim byd, oherwydd doedd dim cyfle i ymarfer yn yr awyrgylch gyfrinachol. Felly, trefnwyd iddynt ddod ynghyd cyn diwedd y noson, a rhoi arweiniad i'r gynulleidfa i ganu caneuon ac emynau adnabyddus, gyda Olwen Richards wrth. y Ilyw, a Sally Arthur wrth y piano. Cyn troi am adref, gofynnwyd i Indeg arwain 0 Fel Mae'n Dda Gen i Nghartref.
Yn ô1 Indeg, mae hi'n cofio byd heddiw, ac yn debyg o gofio am byth boll gyffro'r penblwydd yma.

No comments:

Help / Cymorth