Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.10.11

Caws Caerfyrddin

Llongyfarchiadau i Gwmni Caws Caerfyrddin elem eto. Bu'r cwmni yma yn llwyddiannus iawn mewn sawl sioe amaethyddol yng Nghymru a Lloegr. Cipiasant wobrau aur, arian ac efydd gyda'u gwahanol gawsiau. Yn y sioe gaws fwya'r byd yn Nantwich cipiasant y brif wobr, sef Tlws Waitrose am y caws gorau yn y Sloe gyda'u caws Boksburg Blue.
Perchnogion y cwmni yw Steven a Sian Elin Peacesy'n byw, gyda'r plant Mia a Joseph, yn Llanllwch, Caerfyrddin. Mae Sian Elin yn ferch i Enid a Hywel Davies o'r Betws.
Os ydych am flasu'r caws Llangloffan neu Pont Gar Brie mae ar hyn o bryd ar werth yn Tesco. Rhydamanac yn slop Cwm Cerrig, Cross Hands. Dymunwn pob llwyddiant i'r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth