Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.10.11

John o Groats i Land's End

Penderfynodd Emyr Stephens a thri o ffrindiau o Kernew (Cernyw) , Andrew, Nathan a Phil, groesi Prydain drwy feicio o John O'Groats yn yrAlban i Lands End yng Nghernyw a cherdded i ben y tri cops uchaf ym Mhrydain sef Ben Nevis, Scafell Pike a'r Wyddfa.
Cychwyn o John O'Groats ar y 6ed o Fehefin a chyrraedd Lands End ar Fehefin 19eg. Roedd yn golygu beicio o gwmpas 100 milltir y dydd, a cherdded y mynyddoedd ar eu diwrnodau bant!!
Daliodd y pedwar ar y cyfle i godi arian at elusen oedd yn agos at eu calonnau. Dewis Emyr (sydd yn fab i Alun ac Eurwen Stephens Maes y Coed) oedd Uned Gofal Arbennig y Babanod yn Ysbyty Prifysgol Cymru (Ysbyty'r Waun) yng Nghaerdydd. Cafodd Joseph Rhys, mab Anne ac Emyr ofal arbennig yno am fis cyn cael dod adre, ac mae Anne ac Emyr yn ddiolchgar am bob gofal a chymorth a roddwyd iddyn nhw.
Os hoffech ddarllen mwy am y daith, ewch i'r wefan http://www.41ads3peaks2weeksljogle. info/
Hoffai Emyr ddiolch i'w deulu, ffrindiau, aelodau o Gymdeithas Gorawl Rhydaman a'r Cylch a Drws Agored am eu cyfraniadau i'r elusen.
Diolch yn fawr.

No comments:

Help / Cymorth