Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.10.11

Cymdeithas Gellimanwydd

Dydd Sadwrn17 Medi oedd dyddiad trip blynyddol Cymdeithas Gellimanwydd eleni. Cheltenham oedd y gyrchfan y tro hwn. Rod dy bws yn dechrau o Rhydaman am 9 ac erbyn 11.00 roeddem yng nghanol y dre yn barod o ddiwrnod o “sightseeing” a siopa.
Roedd farchnad grefftau yno a manteisiodd rhai ar y cyfle i weld y stondinau cyn crwydro’r Promenad enwog. Wrth gwrs, roedd yn rhaid cael cwpanaid o de a cinio yn y dref cyn dychwelyd am adre.
Yn ol yr arfer rhaid oedd stopio ar y ffordd gartre. Aethom i’r Ship inn yn Alveston, ger yr hen bont Hafren a mwynhau pryd blasus o fwyd a sgwrs melus cyn dychwelyd adre wedi cael diwrnod i’r brenin. Diolch i Mrs Mandy Rees a Mairwen Lloyd am y trefniadau

No comments:

Help / Cymorth