Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.10.11

Her y tri Pegwn - three peaksAr yr 25ed o Fehefin aeth Rhodri Culley o Flaenau, Aneurin Miles o Landeilo, a 3 o’i gyfeillion Hefin Williams, Dafydd Williams a Geraint Williams o’r Gogledd  i ymrafael  a’r tri pegwn ucha yn yr Alban, Lloegr a Chymru. Y nod oedd cerdded i lan i’r 3 pegwn o fewn 24 awr. Yn ogystal a’r cerddwyr, roedd ganddynt yrrwr, Neil McIntosh o’r Alban, a’i rhieni yn byw mewn tyddyn fach nepell o Ben Nevis.  Dechreuwyd y daith i’r Alban o Aberystwyth am naw y gloch ar ddydd Gwener y 24ydd o Fehefin, aros y nos yn Fort William, a dechrau’r daith i frig Ben Nevis am 5 y gloch y prynhawn ar y dydd Sadwrn. Dyma’r anser gorau i ddechrau i sicrhau bod y rhan fwyaf o’r cerdded yn cael ei wneud mewn golau dydd. Ar ol disgyn, teithiwyd drwy’r nos er mwyn dechrau’r daith i Scafell am bedwar y gloch y bore. Wedyn teithio nol i Gymru i gyflawni’r gamp twy ddringo’r Wyddfa.  Codwyd dros £400 ar gyfer Elusen Doug Davies ar gyfer Cancr y Prostad  gan Rhodri. Ni wnaeth ddioddef unrhyw anaf ar y daith, ond roedd yn cerdded fel John Wayne am rhai diwrnodau ar ol cyrraedd adre!.  • Llun 1 - Aethpwyd a teclun GPS ar y daith a mae’r llwybrau a ddilynwyd yn ymddangos ar luniau’r 3 pegwn.
  • Llun 2 – golygfa Ben Nevis o dyddyn y McIntoshiaid.

No comments:

Help / Cymorth