Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

15.10.11

Llwyddiant yn Wrecsam!

Llongyfarchiadau i Glesni Euros, Stryd y Parc, a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth Llefaru Unigol 19 – 25 oed yn yr Eisteddfod Genedlaethol  yn Wrecsam ym mis Awst. Mae Glesni wedi cael cryn lwyddiant yn ein Prifwyl  dros y blynyddoedd a gan mai dim ond 19 oed yw hi, mae’n siwr y daw  llwyddiant  pellach iddi dros y blynyddoedd nesaf. Pob lwc iddi hefyd  wrth baratoi  at ddechrau ei hail flwyddyn yn astudio Almaeneg yng Ngholeg Keble, Rhydychen.

No comments:

Help / Cymorth