Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

9.2.12

Gwasanaethau undebol Eglwysi Llandybie

Ar Ddydd Calan, sef y Sul cyntaf a’r flwyddyn da oedd gweld cymaint o aelodau eglwysi a chapeli Llandybie wedi dod ynghyd ar gychwyn y flwyddyn newydd i gyd-addoli yng nghapel Gosen.
Dechreuwyd yr arfer o gyd-addoli ar y Sul cyntaf o’r flwyddyn ym mlwyddyn y Mileniwm ac mae’r gwasanaeth yn cylchdroi rhwng Gosen, Sion ac Eglwys Santes Tybie.
Rhoddodd y Parchedig Mrs Anne Howells, Ficer Llandybie araith bwrpasol a gafaelgar. Yn y gwasanaeth ddwyieithog cymerwyd at y rhannau arweiniol gan wahanol aelodau o’r eglwysi.
Gwnaethpwyd casgliad o £140 tuag at Gymorth Cristnogol.

No comments:

Help / Cymorth