Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

8.3.12

Cwis Pwerdy Iaith Aman Isaf

Nos Wener 20 Chwefor cynhaliwyd Cwis Pwerdy Iaith Aman Isaf yng Nghlwb Rygbi Rhydaman. Daeth criw da ynghyd gan gynnwys dau dîm o ddysgwyr. Edwyn Williams oedd y cwisfeistr. Wedi cystadlu brwd gan gynnwys ateb cwestiynau ar newyddion, “antiques roadshow” a cherddoriaeth y tîm buddugol, allan o 10, oedd Gruffydd Jones, Amy Jones, Dewi Evans a Rhiannon Hammond. Cawsant docynnau ar gyfer Twrw Tywi yn wobr. Diolch i Sarah Jones, cydlynydd y Pwerdy Iaith am drefnu noson hwylus llawn hwyl.

No comments:

Help / Cymorth