Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.6.12

Adar Ysgyflaethus


Yn ddiweddar daeth gwmni lleoli i siarad am adar ysgyflaethus i Ysgol gwaun Cae Gurwen. Cafodd rhai plant o bob dosbarth cyfle i ddal a chyffwrdd y tylluanod wrth ddysgu am hanes ac arferion yr adar gwyllt.

No comments:

Help / Cymorth