Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

22.6.12

Diwrnod Masnach Deg y Byd - Ysgol Gwaun Cae Gurwen

Cafodd y plant gwasanaeth arbennig ar faterion Masnach Deg yn ystod yr wythnos er mwyn codi eu ymwybyddiaeth o ddathliad Diwrnod Masnach Deg y Byd ar Fai 12eg.
Roedd yr ysgol yn gwerthu ffrwythau masnach deg a chynnal siop ‘Ffrwythau Smoothies’ ar gyfer y diwrnod.
Yn ogystal a hyn, cynhaliodd glwb Brecwast yr ysgol defnyddio cynyrch Masnach Deg ar gyfer y plant gan gynnwys dewis o salad ffrwythau blasus

No comments:

Help / Cymorth