Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.6.12

Dim Ond Doniau - Britain's Got Talent

Tra bu pobl ledled y wlad yn dilyn Britain's Got Talent ar ITV yn ddiweddar, roedd mwy o resmwm gan bobl Rhydaman i wylio. Bu Ben Hamer a michael Thomas, myfyrwyr Blwyddyn 12 yn Ysgol Dyffryn Aman yn cystadlu gydag Only Boys Aloud, a llwyddo i ddod yn drydydd yn y rownd derfynol. Dyma nhw gyda arweinydd  y côr ardderchog. Tim Rhys-Evans.

No comments:

Help / Cymorth