Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

1.11.12

Betws yn ei Blodau

Er gwaetha’r hin eleni llwyddodd nifer o’r pentrefwyr feithrin gerddi o’r safon uchaf.  Cynhaliwyd noson wobrwyo a gwelir isod y rhai ddaeth i’r brig yn y gwahanol gategoriau.
  • Basgedi crog: Brian Lewis, Heol Maescwarre;
  • Gardd fach: John Williams, Heol Betws;
  • Gardd ganolig: Mrs O’Brien, Heol Waungron;
  • Gardd fawr: Anne White, Heol Maescwarre;
  • Gardd fusnes: Cartref Annwyl Fan;
  • Yr Ardd orau: Anne White.

Llongyfarchiadau iddynt oll.
 
 

No comments:

Help / Cymorth