Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.11.12

Derbyn i'r Orsedd

Llongyfarchiadau i Dyfed Cynan, mab Geraint a Lowri Cynan ac wyr John a Mavis Williams, Heol Pentwyn a urddwyd i’r Orsedd eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Morgannwg. Mae Dyfed wedi graddio o’r Central School of Speech & Drama, Llundain. Gwelir ef gyda’i dadcu John yng ngwisgoedd yr Orsedd.
Dymuniadau gorau i’r dyfodol, Dyfed.

No comments:

Help / Cymorth