Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.11.12

Cor Merched Lleisiau'r Cwm - Ras am Fywyd


Rhai aelodau Lleisiau'r Cwm a’u mascot Guto a redodd y Ras am Fywyd yn Abertawe eleni. Codwyd swm o £300 i Ymchwil Cancr. Mae'r côr wedi bod yn brysur yn ystod y flwyddyn yn codi arian tuag at elusennau lleol, ac maent yn bwriadu parhau i wneud hynny yn ystod y flwyddyn. Diolch i bawb am eu cyfraniadau hael.

No comments:

Help / Cymorth