Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.11.12

Penblwydd Priodas AurDros yr haf yr oedd Rhys a Meinir Davies, Heol Tirycoed, Glanaman yn dathlu eu priodas aur.  Cawsant amser wrth eu bodd gyda’r plant a’r hwyrion yn eu cwmni yn y dathliad yng nghanol mis Awst.  Maent yn darllen Glo Man bob mis a dymunwn iechyd da iddynt i’r dyfodol.  Ymlaen â hwy yn awr i ddathlu mewn deng mlynedd eu priodas ddiemwnt.

No comments:

Help / Cymorth