Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.11.12

Penblwydd Priodas Ddiemwnt

Llongyfarchiadau gwresog i Howard a Nina Evans, Heol Brynlloi, Glanaman ar ddathlu eu priodas ddiemwnt ddechrau mis Medi. Cafwyd amser da gyda’r plant a’r hwyrion yn mwynhau gyda’i gilydd a dymunwn bob bendith iddynt i’r dyfodol.

No comments:

Help / Cymorth