Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

13.5.13

Cylch meithrin Y Betws


Yn ddiweddar, daeth llyfryn i’m meddiant, trwy law caredig Shân Jones, yn olrhain hanes sefydlu’r cylch. Am beth amser, yn y saith degau, bu rhai o famau y pentref yn sôn am ddechrau Cylch Meithrin yn y Betws, yn hytrach na theithio i Rydaman neu Garnswllt. Felly, cynhaliwyd cyfarfod i drafod y syniad yng nghwmni Anne Roberts, swyddog datblygu Mudiad Ysgolion Meithrin. Roedd ganddi athrawes, sef Eirwen Stephens, yn barod i ymgymryd â’r gwaith, a dewiswyd swyddogion sef Cadeirydd - Bethan Davies, Ysgrifenyddes - Vicky James a Thrysorydd Joyce Wenfold. Penderfynwyd gofyn i flaenoriaid Capel Newydd am logi’r Festri, i gynnal y cylch a rhoddwyd caniatâd i’r cais. Bu’r pwyllgor yn brysur am wythnosau yn codi arian i brynu dodrefn, ac yn y blaen, ac ar fore Mawrth, 19 Ebrill 1977 am 9.30 y bore, agorwyd y cylch, sy’n dal i fynd o nerth i nerth.
Mae’r lluniau yn dangos y plant presennol, ac yna plant 1986 gyda’r athrawes Bethan Thomas, cynorthwywraig Dianne Rees a’r Cadeirydd Bethan Davies. Tybed, a wyddoch pwy yw y plant?

No comments:

Help / Cymorth