Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.5.13

Masnach Deg

Bu nifer o aelodau Capel Newydd yn dathlu’r pumed “Banana Split” yn yr Arcade. Daeth tua 200 i fwynhau yr arlwy ac i estyn croeso i ffermwraig bananas masnach deg o St Lucia. Diolch i bawb a fu’n gysylltiedig yn y trefnu ac i’r ffermwraig Sandra Joseph am egluro sut oedd masnach deg yn gweithio yn St Lucia. Gweler dau o blant yr Ysgol Sul, Joshua a Sara, yn mwynhau yng nghwmni Sandra.

No comments:

Help / Cymorth