Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

16.5.13

Byd y Teledu


Mae dau frawd o Heol y Cyrnol wedi bod yn brysur yn ddiweddar o flaen y camerau. Iestyn, mab ieuengaf Andrea a Dafydd Jones yw un o’r wynebau a welwyd ar hysbyseb “Western Power”, yn gwisgo cot a helmet ei “dad”. Roedd yn ddiddorol darllen yng nghylchgrawn y cwmni, sut y gwnaethpwyd yr hysbyseb.
Dechreuwyd ar y cynllun ym mis Ionawr 2012, adeiladwyd pentref dychmygol mewn stiwdio, trefnwyd cyfweliadau ar gyfer y “tad” a’r “mab” ac yna bu’r golygfeydd allanol yn ardal Caerffili – tipyn o broses technegol yn ôl yr erthygl. Gyda llaw, os am weld y pentref model, ewch i’r Sioe Amaethyddol, Llanelwedd - cewch weld y trên yn symud drwy’r twnel.

Mae Gruffudd, y brawd hyn, sy’n ddisgybl ym Maes yr Yrfa, hefyd wedi bod ym myd y teledu yn ystod y misoedd diwethaf yn “Casualty”, “Pobol y Cwm” ac yn y gyfres sydd newydd ddechrau, sef “Gwaith Cartref”. Dymuniadau gorau i’r ddau ohonynt.

No comments:

Help / Cymorth