Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.5.13

Ffasiwn yn Llandybie

Llongyfarchiadau mawr i Hannah Owen, merch Gary a Deborah Owen, Heol Waunfarlais, Llandybie ar ddod yn gydradd gyntaf mewn cystadleuaeth dylunio a gwneud siaced dyn arbennig neu “bespoke jacket”.
Myfyriwr ail flwyddyn yw Hannah ym Mhrifysgol Morgannwg, Caerdydd. O ganlyniad i’w champ cafodd wahoddiad i fynd i Lundain i gyfarfod â’r dylunydd Ben Dickens, sy’n gweithio i Farrel, sef cwmni ffasiwn enwog y canwr Robbie Williams.
Bydd Hannah yn cael cyfle i weithio yn stiwdios y cwmni gyda’r siawns o gael “internship”. Ar ben hyn bu Hannah ym Mharis yn ddiweddar yn ymweld â thai ffasiwn byd enwog y ddinas hon. Da iawn Hannah. Gobeithio y cawn gyfle i weld gwaith Hannah ym mhapur Glo Mân yn y dyfodol
.

No comments:

Help / Cymorth