Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

8.5.13

Hanner Canfed Tro

Yn ddiweddar daeth daeth Eric a Margaret Harries i gasglu gwaith llaw Cylch Hwyl a Gwaith, Eglwys y Gwynfryn. Cyn ymddeol roedd Eric yn bennaeth y Frigâd Dân yn Aberystwyth, ac wedi gwneud y gwaith o gasglu dillad a bwyd i wledydd fel Bosnia hanner cant o weithiau, ond yn awr mae wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r gwaith.
Gan ei fod mor hoff o wlad Bosnia a’i phobl mae wedi prynu ty yno ac o hyn allan bydd yn treulio ychydig o wyliau yno.
Mae’r Cylch Hwyl a Gwaith yn falch bod person arall, sef Richard Burgess o Felinfach, Ceredigion yn parhau â gwaith tebyg yn Romania.
Felly bydd y Cylch sy ychydig yn llai na thri deg o aelodau yn dal i wau a chrosio yn wythnosol yn y festri ar fore Dydd Mawrth.
Da yw nodi bod y Cylch yn dathlu deng mlynedd o fodolaeth ym mis Tachwedd eleni.

No comments:

Help / Cymorth