Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.10.13

Lleisiau'r Cwm


Yn ddiweddar wnaeth aelodau o Gôr Merched Lleisiau’r Cwm gymryd rhan yn y râs am fywyd. Wnaeth  Delyth Goodfellow, Marian Carthew a Catrin Hughesgodi dros £450 o bunnoedd yn rhedeg yn y Râs am Fywyd, Museum Green Abertawe ddiwedd Gorffennaf. Bydd yr elw yn mynd tuag at Cancr.

No comments:

Help / Cymorth